Nacházite se: Hlavní stránka - O společnosti - Historie

Tereos TTD - historie výroby cukru dlouhá bezmála 190 let


Dávná historie cukrovaru Dobrovice je notoricky známá, zdařile ji popsal například Daniel Froněk v knize Dobrovické bílé zlato v proměnách času. Dobrovický cukrovar byl v roce 1831 založen knížetem Karlem Anselm Thurn-Taxisem v nevyužívaných prostorech dobrovického zámku, založeného již v roce 1578 Jindřichem z Valdštejna. Kníže Thurn-Taxis hledal pro ladem ležící prostory využití a zajímal se také o další možnosti výdělku a zisku a právě výroba cukru z řepy mu po přečtení článku otištěného 23. května 1830 v časopise Bohemia padla do oka. Autorem zmíněného textu byl německý cukrovarník Karel Weinrich, který se v něm zaobíral výhodami a výnosností pěstování řepy a výroby cukru. Thurn-Taxise tato myšlenka zaujala natolik, že Weinricha pozval do Čech. Vzájemné porozumění obou pánů následně vedlo ke vzniku nejdéle bez přerušení fungujícího cukrovaru v Evropě.

 

V držení Thurn-Taxisů byl cukrovar 92 let, následně několikrát změnil majitele, když ho vlastnili jak soukromí akcionáři, tak stát. V roce 1992 pak do Dobrovice vstoupili francouzští akcionáři, v té době malá cukrovarnická společnost Union SDA z regionu Pikardie. Union SDA nebyl v té době žádný gigant, ale družstevní společnost tradičních a dlouholetých pěstitelů obilí, řepy a výrobců cukru, provozující dva cukrovary. Dobrovický cukrovar byl jejich první zahraniční akvizicí, když v něm spatřovali možnost mezinárodní expanze na trhy blíže střední a východní Evropě. Francouzští akcionáři získali nejprve 47 % akcií a zavázali se investovat nemalé prostředky do modernizace desetiletími plánovaného hospodářství zdevastované továrny. Na začátky spolupráce vzpomíná tehdejší předseda představenstva Union SDA Alexis Duval: „Když jsem v roce 1991 navštívil cukrovar v Dobrovici, měl tehdy kapacitu 1000 tun řepy denně a rafinace třtinového cukru, dříve tak prosperující, v něm již byla ukončena. Tehdy to bylo poprvé, co jsme se vypravili mimo území Francie: závod byl zastaralý a jeho výkony měly k efektivitě daleko. Jediné, co tehdy hovořilo ve prospěch investice, byl ředitel cukrovaru Oldřich Reinbergr a slavná minulost českého cukrovarnictví.“


Dnes, s odstupem téměř 25 let, lze konstatovat, že se risk francouzským investorům vyplatil. Union SDA postupně změnil svůj název na Tereos, ale hlavně zvýšil téměř padesátkrát svou produkci a stal se jedním z největších výrobců cukru, pitného lihu, obnovitelné energie a škrobových produktů nejen ve Francii, ale i ve světě. Dnes je Tereos prostřednictvím svých 45 továren přítomen ve 13 zemích v Evropě, jižní Americe, Africe a Asii. Aktivní rozbuškou této mezinárodní expanze byla právě akvizice cukrovaru Dobrovice. V tom po zahájení modernizace v roce 1992 začaly prudce narůstat zpracovatelská kapacita i objemy vyrobeného cukru. Dnes je tak Dobrovice největším a nejmodernějším závodem nejen v České republice, ale v celé střední a východní části Evropy a může směle konkurovat těm nejlepším závodům z nejvyspělejších cukrovarnických zemí – Francie nebo Německa. Zpracovatelská kapacity dnes činí až 15 tis. tun cukrové řepy denně, délka kampaní dosahuje až 130 dnů a výroba cukru činí 140 tis. tun za jednu kampaň.


V roce 2006 navíc přibyl do areálu dobrovického cukrovaru další závod, když v něm byl vybudován a zprovozněn první lihovar na výrobu bezvodého lihu v České republice. Dobrovický lihovar tak v tomto roce slaví završení prvních deseti let své existence. Impulsem k jeho výstavbě byla restrukturalizace cukerného pořádku v Evropské unii, kvůli které najednou byl v České republice nadbytek cukrové řepy. Ten se v Dobrovici rozhodli využití pro výrobu obnovitelného zdroje energie – bezvodého kvasného lihu. Dalšími impulsy potom byla podpora akcionářů a také možnost provázat celou řadu výrobních technologií s dobrovickým cukrovarem. Dobrovický lihovar v říjnu roku 2006 zahájil výrobu bezvodého lihu, od ledna 2009 potom lihovar jako první výrobce ve střední a východní Evropě dodává na český trh biopalivo E85. V roce 2015 bylo toto palivo k dostání na více než 300 čerpacích stanicích. Roční výrobní kapacita lihovaru, která je jeden milion hektolitrů, činí z tohoto závodu největší průmyslový lihovar v České republice a nejmodernější lihovar ve střední a východní Evropě.

Cukrovarnická společnost z Dobrovice však nezůstala během svého rozvoje pouze u jednoho cukrovaru a lihovaru. Od vstupu francouzského kapitálu došlo k několika akvizicím velkých cukrovarnických společností, jmenovitě Pražské cukerní společnosti (6 továren) a holdingu České cukrovary (12 továren) a lihovarů Chrudim a Kojetín. Společnost se pod dohledem francouzských akcionářů stala lídrem na ve výrobě cukru a lihu v České republice a jedním z největších a nejvýznamnějších hráčů v centrální a východní Evropě. Došlo ke stabilizaci vztahů s českými pěstiteli řepy, zákazníky, zaměstnanci i veřejností, pro které se Tereos TTD Česká Republika stal jistotou a stabilním partnerem.


Ze všech nakoupených cukrovarů postupně zůstal v provozu jen cukrovar České Meziříčí (další cukrovary v Mělníku slouží v současnosti jako balicí centrum společnosti Tereos TTD Cukr Česká Republika). Právě cukrovar České Meziříčí a také lihovar Chrudim slaví v letošním roce významné výročí 145 let od svého založení.


Cukrovar České Meziříčí byl založen v roce 1871 pod názvem Společný rolnický cukrovar přímo samotnými zemědělci v severovýchodní části Královéhradeckého kraje, nedaleko Opočna. Ještě před druhou světovou válkou stihl cukrovar dvakrát zbankrotovat, aby ho nakonec v roce 1910 koupil Oscar Bondy. V jeho majetku byl cukrovaru až do roku 1937, kdy jej na základě spoluúpisu akcií převzala do správy Bondym spoluzaložená firma Středočeský cukerní průmysl. V roce 1938 Bondy uprchl před nacisty do New Yorku, kde ještě během války zemřel. Po válce byl cukrovar znárodněn a v roce 1992 opět zprivatizován. V roce 1997 jej převzala jako součást holdingu České cukrovary dobrovická společnost. Dnes je tento cukrovar společně s tím dobrovickým jediným funkčním cukrovar v Čechách. Před vstupem dobrovické skupiny ještě v roce 1995 zpracovával 1400 tun řepy denně Dnes je druhým největším cukrovarem v České republice s kapacitou zpracování více než 8000 tun řepy denně. Kromě výroby cukru rozšířil v roce 2008 své výrobní portfolio také o výrobu lisovaných vyloužených cukrovarnických řízků – pelet. Je z nejefektivnějších cukrovarů v rámci celé nadnárodní skupiny Tereos s mimořádně nízkými náklady na výrobu cukru.  Prakticky celá moderní porevoluční éra cukrovaru je spjata s osobou ředitele Josefa Světlíka, který ho vedl celých 23 let od roku 1993 až do roku 2016.


Chrudimský lihovar byl založen pod názvem Akciový lihovar Chrudim významnými chrudimskými živnostníky a rolníky stejně jako cukrovar České Meziříčí v roce 1871. U zrodu chrudimského lihovaru stál také přes ulici stojící cukrovar. Je bohužel smutnou ironií, že zatímco výrobu cukru v Chrudimi už mnoho let neprobíhá, lihovar produkuje vysoce kvalitní pitný líh již 145. rok. Majetkové poměry v lihovaru byly bez výraznějších turbulencí až do roku 1945, kdy byl lihovar znárodněn podle Benešových dekretů. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byly nastartovány snahy o osamostatnění a následnou privatizaci lihovaru. Ty vedly nejprve k vyčlenění lihovaru jako samostatného státního podniku v roce 1992 a vzniku akciové společnosti Lihovar Chrudim v roce 1996. Čerstvě nabytá samostatnost chrudimskému lihovaru ale dlouho nevydržela, protože již v roce 1998 se stal součástí dobrovické společnosti. Změna vlastníka s sebou nesla zvýšenou investiční činnost s cílem zvýšit kapacitu a kvalitu výroby. Dnes je lihovar v Chrudimi s kapacitou 200 tis. hl. vysoce kvalitního pitného lihu jedním z nejvýznamnějších lihovarů v České republice a stabilním dodavatelem těm nejvyhlášenějším výrobcům alkoholických nápojů nejen u nás, ale i v Evropě. 


Bohatá minulost, ale co budoucnost?
Továrny společnosti Tereos TTD Cukr Česká Republika se mohou pyšnit bohatou historií. V době doznívajícího regulovaného trhu s cukrem a nástupu liberálního prostředí je však potřeba hledět především směrem do budoucnosti. V TTD věří, že jsou na ni dostatečně připraveni. Společnost provozuje dva moderní cukrovary, v Dobrovici se zpracovatelskou kapacitou 15 tis. tun řepy za den a v Českém Meziříčí 8 000 tun řepy za den, 3 lihovary, v Dobrovici na bioetanol, v Kojetíně a Chrudimi na pitný líh, a moderní balicí centrum cukru v Mělníku. Provozní jednotky jsou modernizované, zainvestované nejen do výroby, ale i do ekologie a kvality. Řepa pro výrobu cukru, lihu i dalších produktů je zajištěna dlouhodobými kontrakty s více než 500 pěstiteli. Neustále roste portfolio zákazníků v ČR a EU, cukr je exportován také do třetích zemí. Společnost vedle cukru a pitného lihu vyrábí úspěšně obnovitelné zdroje energie, kdy je naplno využíván výjimečný potenciál cukrové řepy. Pěstování řepy, výroba cukru, lihu i obnovitelné energie je trvale udržitelná. Doufejme, že díky těmto skutečnostem továrny Tereos TTD napíší ještě dlouhou historii.历史 历史 历史woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.