Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Potvrzeno! Pěstitelé Tereos TTD splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI

Tisk aktuality

Potvrzeno! Pěstitelé Tereos TTD splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI

Pěstitelé cukrové řepy dodávající Tereos TTD surovinu pro výrobu cukru dosáhli v certifikaci SAI/FSA, která hodnotí kvalitu a trvalou udržitelnost pěstování řepy, úrovně 70 % zlato a 30 % stříbro. V porovnání s minulým auditem jde o zlepšení.

Replica Watches Hodnocení zemědělců SAI/FSA probíhá formou sebehodnotícího dotazníku, který obsahuje přibližně 120 otázek, a je následně auditováno certifikačním orgánem. Certifikaci pěstitelé získávají na tři roky. Počet auditovaných pěstitelů se odvíjí od celkového počtu dodavatelů řepy, v případě Tereos TTD prošlo sebehodnotícím procesem (FSA 2.1) 41 pěstitelů z celkového počtu 550 pěstitelů, kteří dodávají Tereos TTD cukrovou řepu. Následně v týdnu od 22. do 26. června proběhl u vybraných 9 pěstitelů z této skupiny audit, který provedla společnost Bureau Veritas Certification CZ. Audit se zaměřil například na kontrolu veškeré potřebné dokumentace, označování materiálu, BOZP, skladovací a provozní zařízení, záznamy o údržbě, činnosti v oblasti nakládání s půdou, podmínky pro pracovníky nebo nakládání s látkami sloužícími k ochraně cukrové řepy. Během auditu také proběhl rozhovor s pěstitelem.

Pěstitelé Tereos TTD v tomto procesu dosáhli vynikajícího výsledku 70 % zlaté úrovně a 30 % stříbrné úrovně, což je nejen zlepšení oproti poslednímu auditu provedenému v roce 2017 (62 % zlato, 38 % stříbro), ale především vynikající a nadprůměrný výsledek ve srovnání s nejvyspělejšími řepařskými velmocemi v Evropě. Certifikace SAI/FSA tak znovu potvrzuje vysokou úroveň českých pěstitelů cukrové řepy, a především dodavatelů cukrové řepy pro společnost Tereos TTD.

omega replica watches „Audit SAI byl ještě rozsáhlejší a důkladnější než ten před třemi lety, jsem proto nesmírně rád, že se nám, a hlavně našim pěstitelům podařilo předchozí výsledek ještě výrazně vylepšit. Na současném mimořádně konkurenčním trhu s cukrem je to další kamínek do mozaiky konkurenceschopnosti našich produktů,“ řekl k výsledku agronomický ředitel Tereos TTD Karel Chalupný.  

Platforma Iniciativy pro udržitelné zemědělství (Sustainable Agriculture Initiative – SAI) je iniciativou pro trvale udržitelné pěstování zemědělských surovin pro výrobu potravin a nápojů. Pro zajištění stálého, rostoucího a bezpečného zásobování zemědělskými surovinami je nutno tyto zemědělské produkty pěstovat trvale udržitelným způsobem. Potravinářské společnosti a maloobchodníci jsou největšími odběrateli zemědělských surovin. Proto v roce 2002 vytvořily právě velké potravinářské společnosti Nestlé, Unilever a Danone neziskovou organizaci, která usnadňuje sdílení znalostí a osvědčených postupů na předkonkurenční úrovni s cílem podpořit rozvoj a zavádění udržitelných zemědělských postupů zahrnujících zúčastněné strany v celém hodnotovém řetězci potravin. Platforma SAI dnes zahrnuje více než 90 členů, kteří aktivně sdílejí stejný názor na udržitelné zemědělství.  Cukr vyráběný z cukrové řepy, která splňuje požadavky platformy SAI/FSA, tak získává další kvalitativní náskok před konkurencí při dodávkách do velkých potravinářských podniků sdružených v platformě SAI.     


woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.