Nacházite se: Hlavní stránka - Dobrovická muzea, o. p. s. - Projekt Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice

Projekt Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice


Cílem projektu byla rekonstrukce nevyužívané kulturní nemovité památky, areálu hospodářského dvora v Dobrovici, jež má vysoký kulturně-historický a památkový význam, za účelem vybudování muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Mezi hlavní důvody realizace projektu patřil zájem o zachování kulturního dědictví jmenovaných oborů a rozšíření nabídky poznávacího cestovního ruchu. S vybudováním muzea souviselo vybudování prostor pro obslužné aktivity jako administrativního zázemí, depozitáře exponátů, prodejny suvenýrů, informačního panelu a parkoviště, určených pro návštěvníky muzea.