Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Zahájení cukrovarnické kampaně 2015/16

Tisk aktuality

Zahájení cukrovarnické kampaně 2015/16

Řepná kampaň 2015/16 byla zahájena 30. září ráno. V úterý 29. září začal návoz cukrové řepy do cukrovarů společnosti v Dobrovici a Českém Meziříčí a 30. září ráno započalo její samotné zpracování.

Cukrová řepa měla v letošním roce, stejně jako většina ostatních plodin, kvůli extrémnímu suchu ztížené podmínky. Poprvé po několika letech tak očekáváme výnos z hektaru nižší než 70 tun při 16% cukernatosti. Při celkové ploše 33 500 hektarů tak v letošní kampani cukrovary společnosti zpracují 2,2 milionu tun cukrové řepy, z toho 1,4 milionu tun v Dobrovici a 800 tisíc tun v Českém Meziříčí. Délka kampaně bude 110, respektive 97 dnů. Během kampaně bude vyrobeno 240 000 tun cukru a 60 000 tun pelet.

Lihovar Dobrovice bude kvůli nehodě při čistících pracích minimálně 50 dnů mimo provoz, z tohoto důvodu očekáváme během kampaně výrazně nižší výrobu surového lihu ve výši 200 000 hektolitrů. Protože nehoda zasáhla především stanici odvodnění, bezvodý líh nebude během kampaně vyráběn vůbec.