Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Tereos TTD oznamuje výplatu dividend

Tisk aktuality

Oznámení o výplatě dividend 

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625

 

oznamuje v souladu s ustanovením § 178, odst. 9 obchodního zákoníku výplatu dividend za účetní období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012.

 

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady, tj. 21. březen 2013.


Dividenda je v souladu s § 178 odst. 7 obchodního zákoníku splatná do dne 21. června 2013.


Dividenda bude vyplacena všem akcionářům uvedeným ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni.


Dividenda bude akcionářům vyplácena prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky, a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky, a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti), a to v období od 1. června do 31. srpna 2013. Komerční banka, a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Výplata dividendy bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.


Akcionář – fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba, předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.


V Dobrovici dne 16. 4. 2013

Představenstvo společnostiwoodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.