Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Oznámení o výplatě dividend 2013

Tisk aktuality

Oznámení o výplatě dividend

Představenstvo akciové společnosti
Tereos   TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého  náměstí 1, PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625

 

oznamuje v souladu s ustanovením §178, odst. 9 obchodního zákoníku  výplatu dividend za účetní období od  1.10.2012 do 31.3.2013.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady, tj. 11. září 2013.


Dividenda je v souladu s § 178 odst. 7 obchodního zákoníku splatná do dne 11.prosince 2013. Dividenda bude vyplacena všem akcionářům uvedeným ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni.

 

Dividenda bude akcionářům vyplácena prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s, formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti), a to v období od 1. prosince 2013  do 28. února 2014. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Výplata dividendy bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.

 

Akcionář - fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba, předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.

 

V Dobrovici dne 21.10.2013

Představenstvo společnosti woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.