Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Již potřetí potvrzeno! Naši pěstitelé splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI

Tisk aktuality

Již potřetí potvrzeno! Naši pěstitelé splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI

Pěstitelé cukrové řepy dodávající Tereos TTD surovinu pro výrobu cukru dosáhli v certifikaci SAI/FSA, která hodnotí kvalitu a trvalou udržitelnost pěstování řepy, úrovně 78 % zlato a 22 % stříbro. Veškerá řepa dodávána do cukrovarů TTD tak splňuje kritéria trvalé udržitelnosti.  
„Audit SAI byl znovu ještě rozsáhlejší a důkladnější než ten minulý, jsem proto nesmírně rád, že se nám a hlavně našim pěstitelům podařilo předchozí výsledek ještě výrazně vylepšit,“ neskrývá nadšení agronomický ředitel Tereos TTD Karel Chalupný. Replica Watches


Hodnocení zemědělců SAI/FSA probíhá formou sebehodnotícího dotazníku, který obsahuje přibližně 130 otázek, a je následně auditováno certifikačním orgánem. Certifikaci pěstitelé získávají na tři roky. Počet auditovaných pěstitelů se odvíjí od celkového počtu dodavatelů řepy, v případě Tereos TTD prošlo sebehodnotícím procesem (FSA 2.1) 39 pěstitelů z celkového počtu 550 pěstitelů, kteří dodávají Tereos TTD cukrovou řepu. Následně v týdnu od 23. do 27. srpna proběhl u vybraných devíti pěstitelů z této skupiny audit, který provedla společnost Bureau Veritas Certification CZ. Audit se zaměřil například na kontrolu veškeré potřebné dokumentace, označování materiálu, BOZP, skladovací a provozní zařízení, záznamy o údržbě, činnosti v oblasti nakládání s půdou, podmínky pro pracovníky nebo nakládání s látkami sloužícími k ochraně cukrové řepy. Během auditu také proběhl rozhovor s pěstitelem.


Pěstitelé Tereos TTD v tomto procesu dosáhli vynikajícího výsledku 78 % zlaté úrovně a 22 % stříbrné úrovně, což je nejen zlepšení oproti poslednímu auditu provedenému v roce 2020 (70 % zlato, 30 % stříbro), ale především vynikající a nadprůměrný výsledek ve srovnání s nejvyspělejšími řepařskými velmocemi v Evropě. Certifikace SAI/FSA tak znovu potvrzuje vysokou úroveň českých pěstitelů cukrové řepy, a především dodavatelů cukrové řepy pro společnost Tereos TTD.


Platforma Iniciativy pro udržitelné zemědělství (Sustainable Agriculture Initiative – SAI) je iniciativou pro trvale udržitelné pěstování zemědělských surovin pro výrobu potravin a nápojů. Pro zajištění stálého, rostoucího a bezpečného zásobování zemědělskými surovinami je nutno tyto zemědělské produkty pěstovat trvale udržitelným způsobem. Potravinářské společnosti a maloobchodníci jsou největšími odběrateli zemědělských surovin. Proto v roce 2002 vytvořily právě velké potravinářské společnosti Nestlé, Unilever a Danone neziskovou organizaci, která usnadňuje sdílení znalostí a osvědčených postupů na předkonkurenční úrovni s cílem podpořit rozvoj a zavádění udržitelných zemědělských postupů zahrnujících zúčastněné strany v celém hodnotovém řetězci potravin. Platforma SAI dnes zahrnuje více než 90 členů, kteří aktivně sdílejí stejný názor na udržitelné zemědělství.  Cukr vyráběný z cukrové řepy, která splňuje požadavky platformy SAI/FSA, tak získává další kvalitativní náskok před konkurencí při dodávkách do velkých potravinářských podniků sdružených v platformě SAI.     

 

https://www.bestreplicas.me
 woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.