Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Doplnění oznámení o konání valné hromady

Tisk aktuality

DOPLNĚNÍ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČO: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625

tímto upravuje pořad jednání mimořádné valné hromady svolané na čtvrtek 24. 4. 2014 od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem.

Stávající body č. 2, 3 a 4 oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 se ruší a nově se doplňují body č. 2, 3, 4 a 5, které zní: best replica watches

2.  Návrh na podřízení stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku (tzv. opt-in) dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

3.  Návrh změny stanov společnosti v návaznosti na návrh podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku s tím, že návrh spočívá mimo výše uvedený opt-in v uvedení textu stanov do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1. 1. 2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků návrhu změny stanov:
a. nově článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu;
b. nově článek 5 – týkající se splácení emisního kurzu akcií;
c. nově článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů;
d. nově článek 7 – vymezující působnost valné hromady;
e. nově článek 8 – týkající se svolávání valné hromady;
f. nově článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady;
g. nově článek 10 – týkající se působnosti představenstva;
h. nově článek 11 – týkající se složení, ustanovení a funkčního období představenstva;
i. nově článek 23 – týkající se změny a doplnění stanov.

4.  Rozhodnutí o podřízení stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku a uvedení textu stanov do souladu s novou právní úpravou (včetně přijetí nového úplného znění stanov).

5. Závěr.

V ostatním zůstává obsah oznámení o konání valné hromady ze dne 23. 12. 2013 nezměněn.

 

V Dobrovici dne 18. 3. 2014


Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.