Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Dobrovický lihovar má za sebou úspěšnou kampaň. Proběhla také instalace dalších opatření proti zápachu

Tisk aktuality

Dobrovický lihovar má za sebou úspěšnou kampaň. Proběhla také instalace dalších opatření proti zápachu

V neděli 27. července byla ukončena tzv. sirobová, letní kampaň v dobrovickém lihovaru. Od 22. ledna, tedy za 190 dní, v ní lihovar ze 137 tisíc tun řepné melasy vyprodukoval 447 tisíc hektolitrů surového lihu a z něj dále 370 tisíc hektolitrů lihu bezvodého, který se využívá v dopravě jako obnovitelný a ekologický zdroj energie. Průměrná výroba surového lihu činila 2 400 hektolitrů denně. Vedle lihu vyrobil lihovar za sledované období více než 70 tisíc tun výpalků, které byly využity zemědělci jako kvalitní hnojivo.


Kromě produkce řepného lihu se ale v lihovaru i nadále realizovala nová opatření snižující jeho vliv na životní prostředí v Dobrovici. V červnu byla nainstalována nová skrápěcí jednotka Zephiro od italského výrobce Labiotest. Jednotka Zephiro je rozprašovací zařízení sloužící k neutralizaci nepříjemných pachů. Pracuje na principu ultrazvukového vyvíječe, díky němuž je schopná do ovzduší rozprášit miniaturní kapičky neutralizujícího roztoku, které jsou díky své velikosti schopné splynout s molekulami zápachu a účinně je tak neutralizovat.


Toto zařízení se vyznačuje vysokou úspěšností. Dokáže snížit koncentraci pachových látek ze současných  2 800 OUS/m3 až na 750 OUS/m3. Tuto úspěšnost potvrzují olfaktometrická měření provedená akreditovanou laboratoří. Zařízení se v praxi osvědčilo velice dobře. Bohužel, díky extrémním klimatickým podmínkám (teploty nad 32°C), které zapříčinily pokles tlaku vody, na níž je tato jednotka závislá, a nezkušenosti obsluhy s novým druhem technologie, došlo ke konci kampaně k několika výpadkům tohoto zařízení a ojedinělému úniku zápachu do ovzduší. Po těchto zkušenostech a také po několika simulacích, které byly v lihovaru provedeny, budou pro příští kampaň realizována taková opatření, aby jednotka fungovala po potřebnou dobu bez jakýchkoliv výpadků. Jde hlavně o nové napojení vodovodního řadu a instalaci akumulační nádrže, které zajistí zásobování vodou a její dostatečný tlak i v déletrvajícím horkém počasí.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.